Benodigde informatie

Voor de aanvraag van een echtscheiding dient u een aantal stukken mee te nemen naar het kennismakingsgesprek:

  • Een recent en origineel uittreksel uit het huwelijksregister van de gemeente waar u gehuwd bent;
  • Een kopie van de voor en achterzijde van uw identiteitsbewijs;
  • Bewijs dat u een uitkering op grond van de Participatiewet (“bijstand”) ontvangt (indien van toepassing).

 Documenten met betrekking tot kinderen:

  • Een recent en origineel uittreksel uit het geboorteregister van minderjarige kinderen;

 Overige documenten (indien van toepassing):