Echt gratis of zijn er toch verborgen kosten?

* Indien u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (‘bijstand’), dan komt u in aanmerking voor overheidssubsidie. Als u recht heeft op gefinancierde rechtshulp, dan hoeft u slechts een minimale eigen bijdrage en € 79,00 aan griffierrechten (kosten van de Rechtbank) te betalen. Op de eigen bijdrage wordt een korting van € 54,– verstrekt indien via het Juridisch Loket een zogenaamde ‘doorverwijzing’ wordt verkregen. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij dit document samen met u aan.

‘Bijzondere bijstand’

Normaal dient u dus zelf nog € 366,– te voldoen voor een echtscheidingsprocedure. Advocatenkantoor Legal Sharks vraagt samen met u ‘bijzondere bijstand’ aan bij uw gemeente.

U hoeft dit bedrag niet zelf voor te schieten! Daarnaast gaan wij meteen voor u aan de slag.

Wij bieden u daarom naast snelle rechtsbijstand ook verlichting van administratieve handelingen. Voor mensen met een bijstandsuitkering is de echtscheiding dus echt gratis!

Overheidssubsidie

Indien u geen uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt, maar toch weinig inkomsten of vermogen heeft, dan komt u waarschijnlijk toch in aanmerking voor overheidssubsidie voor de echtscheidingsprocedure. Mogelijk verstrekt de gemeente ook aan u extra subsidie. We zullen deze mogelijkheid samen met u bekijken. Indien de gemeente geen bijzondere bijstand aan u zal verstrekken wegens een te hoog inkomen, dan zult u zelf een eigen bijdrage en € 79,00 aan griffierrechten dienen te betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen en vermogen in het peiljaar.